Referanser på mitt arbeid:


Sigurd Ingvaldsen - Forstander, Trondhjems Hospital:

Trondhjems hospital har i flere år hatt samarbeid med Leif Otto Furseth hvor Hospitalets beboere og ansatte har hatt stor glede av hans "Trondhjemskalendere", kopper med motiv fra gamle Trondheim og ikke minst hans malerier fra ulike steder i byen. Hans malerier/tegninger henger flere steder i Hospitalet hvor brukerne oppholder seg og gir minner til de som bor der.

Leif Otto Furseth er alltid med oss på Hospitalsmartnan og gir også populære gaver til ulike utlodninger. Leif Otto Furseth har også dekorert og fått produsert "Hospitalskoppen".
Svein G. Rosvik - Spesialrådgiver, SpareBank1 SMN:

Takk for hyggelig møte og samtale på Bakklandsdagene. Jeg har gjort meg noen refleksjoner om det du kaller dine tegninger, og som jeg kaller kunst.

Som du vet har banken en ganske omfattende kunstsamling, og vi har en rekke verk av trønderske kunstnere. Det være seg Bleken som er godt kjent her hjemme, eller Gullvåg som er mer kjent i Kina og Midtøsten enn i Norge. Vi har verk av lokale størrelser som Reitan, Tiller, Meyer og Johansen. Noen omstridt og noen elsket. Vi stiller ut og tar vare på "Salamandernatten" av Killi Olsen for Trondheim kommune. Den kunst vi eier forvaltes på mange måter for folk i vår landsdel og det er en viktig oppgave for oss å gjøre denne kunsten tilgjengelig for folk flest.

Av alle disse verker tror faktisk at dine er de eneste som kan vekke "de døde". Stilt ovenfor dine bilder har jeg sett både yngre og eldre mennesker våkne opp og hengi seg til opplevelsen. Det er dette som er kunst Leif Otto - Det å skape noe som spiller på strenger som rører ved følelsene hos et menneske.

Du kan være svært ujevn i uttrykket, så noe av det du har skapt er det nok riktig å kalle "bare en tegning", mens andre av dine verk har en komposisjon og dybde som er på høyde "Nattverden". Nettopp derfor er det viktig for oss å ha noen av dine originale verk i vår samling, og ta vare på og kunne formidle ditt uttrykk til folk, både nå og i fremtiden.

Lykke til videre med dine arbeider.


Noralf Tiset - Kafé-eier, Byhaven Kafé:

Vi er svært tilfreds med Trondhjemstegningene, som skaper et minnerikt og godt miljø i kaféen.

Mange gode tilbakemeldinger fra gjestene som sier at bildene skaper en god atmosfære og dialog om byens historie
Else Skjeldam - Styrer, Kystad helse- og velferdssenter:

Våre erfaringer med tegninger levert av Leif Otto Furseth:

Tordenskiold Senter er en ideell stiftelse som driver helse- og velferdssenter. Våre pasienter er eldre mennesker. Utenom stell og pleie er trivsel en viktig faktor for å ha en god livskvalitet. Mange pasientene har også en demensdiagnose. Det som i de fleste tilfeller kjennetegner disse pasientene er at de husker best hendelser og inntrykk fra oppveksten.

Her har tegningene til ovennevnte vært til meget god hjelp. Å ta utgangspunkt i kjente og kjære steder gjør det lettere å få i gang en samtale. Mange av motivene går også igjen på krus og i kalendere. Aktivitøren benytter disse bevisst. Pårørende gir også gode tilbakemeldinger.

Tegningene er i tillegg flotte å se på, og er vel den kunsten som egner seg best på veggene for denne aldersgruppen. Vi skulle ønske vi hadde råd til å kjøpe flere!


Inger Øien - Enhetsleder, Laugsand og Buran helse- og velferdssenter:

Vi ser at bildene dine betyr mye for beboerne vi har på sykehjemmet. Beboerne kjenner seg igjen i motivene fra gamle Trondheim. Bildene har klare fine farger og er plassene er kjent for de som er oppvokst i byen. Dette fører til mange gode samtaler om gamle dager etc. mellom beboere, pårørende og vi som jobber her. Bildene betyr mye for miljøet her.


Morten Sagmo - Enhetsleder, Munkvoll helse- og velferdssenter:

Jeg har på Munkvoll helse og velferdssenter kjøpt inn 7 store trondheimsbilder av Leif Otto Furseth. De henger på stuene på sykehjemmet. De er veldig populære for de gamle. Vi kan se på dem om komme i prat om opplevelse fra gamle dager. Og de har god gjenkjennelse for situasjoner og steder i Trondheim som forsvant.

Jeg gir mine beste anbefalinger for dekorasjon på helse og velferdssenter. Jeg mener han er den i Trondheim som best har framstilt byens mange steder gjennom kunsten.

Lykke til !


Kristin Haarberg - Søbstad Helsehus:

Søbstad helsehus valgte å gå til innkjøp av Trondhjemstegningene i terapeutisk øyemed.

Vi bruker bildene aktivt i kommunikasjon med pasientene våre. Gir pleierne/pårørende et tema å samtale. "Byen vår" har alltid skapt og skaper stor interesse for pasienter. Både for de som kjenner seg igjen (kognintivt friske) og for de som har utviklet en demens, men likevel klarer å huske tilbake til gamle Trondheim.

Bildene er hengt opp ned i hallen, som igjen betyr at pasientene må ut fra avd. og dermed får vi til mobilisering/fysisk aktivitet. Også viktig for denne målgruppen.

Det blir også en kulturopplevelser - for de som er interessert i kunst (livsglede).