Anleggstegninger


Anleggstegninger er i motsetning til prospekt en illustrasjon som viser eksisterende bygg/anlegg.

En illustrasjon gir større muligheter for å fremheve, eller rett og slett fjerne detaljer. Her er noen eksempler:

Ta kontakt for en hyggelig samtale,
telefon 900 27 092