"Munkholmen, med dampskipet
Hansteen i bakgrunnen (nyere tid)"
"Riis" "Opel veteranbil, foran Britannia Hotel,
ca. 1912"

"Fra Dronningens gt., ca. 1920" "Munkegaten / Dronningens gt., ca. 1990" "Gelleingården, Klostergaten, ca. 1965"

"Den Grønne Brygge, nyere tid" "Kjeldsberghjørnet, ca. 1960" "Fra Torget, med ´Gamla´, ca. 1960"

"Repslagerveita, ved Arbeider-
foreningen, ca. 1930"
"Schulsgate, med Vår Frues Kirke,
nyere tid"
"Krambugata, nyere tid"

"Øvre Rotvoll Gård, nyere tid" "Park kaféen, nyere tid" "Riis Jarleveien, ca. 1970"

"Hospitalkirka, ca. 1990" "Tempervollen, ca. 1970" "Lade Flyplass"

"Skitur og "solborg" på Frøset, ca. 1980" "Rønningen, nyere tid" "Marken - stille og vakker, 2012"

"Studenterhytta på Fjellseter, 2012" "Adrianstua" "Baklandet Skydsstation"

"Innherredsveien Bakke kirke, ca. 1930" "Ringve Gymnas, ca. 1965" "Samfundet, ca. 1965"

"Sponhuset" "Domus ca. 1968" "Korsvika"

"Torvet med Hornemansgården, ca. 1965" "Arbeiderforeningen, ca. 1930" "Bjarne Wist i Innherredsveien, ca. 1960"

"Endeholdeplassen på Lilleby, 1958" "Moholt kirke i vinterprakt, nyere tid" "Sparebanken i høststemning, nyere tid"