Velkommen til Leif Otto Furseth AS

Denne hjemmesiden inneholder ulike eksempler på min store lidenskap,
interesse og mitt daglige virke - tegning!

Telefon: 900 27 092 - e-post: tegneren@leifotto.no

Ny besøksadresse / galleri: Kringsjåveien 7 (7032 Trondheim)